"เรามุ่งมั่นให้บริการ Dedicated Server เพื่อลูกค้าพึงพอใจสูงสุด"​

ลิมิแทรค ดำเนินงานโดย
บริษัท แม็กซ์นิโต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 159 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0325556000619ติดต่อ Limitrack

Facebook ( สมัครใช้บริการ , ฝ่าย Support )

inbox เฟสบุ๊คเพจ Limitrack

LINE ( รับซื้อ Server , ฝ่ายบัญชี/การเงิน )

@limitrack

Phone

082-428-7030